Medlemsbetingelser – gjeldende fra 27.februar 2018

Personvern – se nederst på siden – gjeldende fra 24. mai 2018

Avtalevilkår for trening

House of Movement har ansvar for å tilrettelegge trening slik at det gir best mulig utbytte for den enkelte. Vi jobber for et sunt og trivelig miljø, og plikter til en hver tid å holde lokaler og apparater i best mulig stand.

House of Movement holder ikke feriestengt, men holder stengt på helligdager og i høytider som jul og påske. Vi har rett til løpende å endre tilbudet av timer. Det vil derfor være endringer i timetilbud i og omkring ferier, høytider og i forbindelse med kurs. Vi gjennomfører timer så lenge det er en eller flere påmeldte. Er det ingen påmeldte, vil timen bli avlyst.

Alle som trener hos oss regnes som medlemmer, både om man benytter klippekort, personlig trening eller har abonnement.

Medlem med Klippekort
Er man medlem med klippekort, betaler man kun for de gangene man trener. Klippekort med 10 klipp skal benyttes innen 6 mnd fra kjøpsdato. Sommerkort skal benyttes innen 3 mnd fra kjøpsdato.

Kun ved fremvisning av sykemelding, kan man søke om forlenget holdbarhet på sitt klippekort. Man kan ikke få forlenget med tilbakevirkende kraft.

Medlem med abonnement
Med abonnement har man mulighet å delta på en gruppetrening hver dag, i 6 måneder eller mer. Medlem med abonnement kan booke seg på en gruppetrening hver dag. Dersom det er ledig på flere timer, kan man delta på flere, men da uten å booke plassen på forhånd. Dette er et løpende abonnement som gjelder fra innmeldingsdato og minimum 6 måneder frem i tid. Deretter løper avtaleforholdet, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen.

Oppsigelsestiden er en måned. Oppsigelsen skal sendes post@houseofmovement.no per mail, senest den 15. i mnd før.

Det er mulig å fryse et abonnement:

  • Ved sykdom, dersom det foreligger sykemelding. Ved frysing, skal medlemmet per mail informere om startdato for dette, og i denne forbindelse slette alle bookinger. Medlemmet opplyser via mail om eller når det skal tre i kraft igjen. Man kan ikke fryse med tilbakevirkende kraft.
  • Ved dokumentert svangerskap (inntil tre måneder etter termindato.)

Det er medlemmets eget ansvar til enhver tid å oppdatere moblilnummer og mailadresse på booking-sidene.

House of Movement kan endre sine betingelser med 30 dagers varsel. Ved endringer, vil disse enten bli satt opp på studio, sendt ut på mail og/ eller annonsert på hjemmesidene.

Avbestillingsregler

Booking
Det er mulig å booke ubegrenset frem i tid, så langt frem det er satt opp timer, eller så langt man har klippekort/ abonnement for. For å sikre din plass på timen, må du være tilstede innen timen starter. Hvis ikke kan din plass bli gitt til andre ventende medlemmer. Plassene på timen fylles opp etter “første mann til mølla”-prinsippet. Det er mulig å sette seg opp på venteliste dersom en time er fullbooket. Dersom en plass blir ledig, vil førstemann på ventelisten motta mail om dette. Er man på venteliste, kan man også ta over en plass dersom noen ikke kommer til tiden timen starter.

Avbud
Klippekort: Avbestilling av time skal skje innen 12 timer før timen starter. Benytter man seg ikke av denne muligheten, blir man belastet for timen.

Abonnement: Avbestilling av time skal skje senest 12 timer før timen starter. Uteblir man fra timen, tilkommer et gebyr på 200 kroner.

Timetilbud og avlysning
House of Movement har rett til løpende å endre tilbudet av timer. Det vil derfor være endringer i timetilbud i og omkring ferier, høytider og i forbindelse med kurs. Vi gjennomfører timer så lenge det er en eller flere påmeldte. Er det ingen påmeldte, vil timen bli avlyst.

Privattimer
Avbud av privattimer skal meldes senest 12 timer før timen starter, via telefon/sms/mail til den enkelte instruktør. Ved for sent avbud eller uteblivelse blir man belastet for hele timen.

Ansvar

Verdigjenstander
Verdigjenstander skal tas med i undervisningslokalet. Man er selv ansvarlig for tap og skader på klær eller eiendeler.

Ansvar for egen trening
All trening skjer på eget ansvar. Alle medlemmer er selv ansvarlig for tap og skader på personer og/eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret, med mindre senteret har opptrådt grovt uaktsomt. Verken instruktører/kontraktører/ansatte hos House of Movement, eller House of Movement, kan stilles ansvarlig for skader eller død, som har oppstått under eller etter deltagelse på trening.

Medlemmet er ansvarlig for at han/hun er i tilstrekkelig fysisk og psykisk form til at deltagelse på timer er forsvarlig og iorden. Medlemmet er også ansvarlig for å opplyse om tidligere skader eller annen informasjon som kan være relevant for treningen.

Har man medisinske tilstander, skal man konsultere lege for å klarere at deltagelse på trening på House of Movement er forsvarlig og iorden. Man skal også konsultere lege dersom man er i tvil.

Man forplikter seg til å holde seg oppdatert, orientert og følge de instrukser som gjelder for alle aktiviteter hos House of Movement.

Hver enkelt har ansvar å stille i tide til timen starter. Da vil viktig informasjon bli gitt også omkring treningen, instilling av apparat og bruk av utstyr.

Kjøpsbetingelser

Klippekort og abonnement er personlig, og kan kun benyttes av eieren. I tilfeller av tvil, kan vi forlange å se legitimasjon.

Medlem med klippekort
Klippekort med 10 klipp skal benyttes innen 6 mnd fra kjøpsdato.

Medlemskontrakten for abonnement er løpende, dvs. den fortsetter å løpe utover den ingåtte bindingstid dersom den ikke blir sagt opp. Man blir trukket automatisk fra det kortet man oppgir til Optimal Payment. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen slik at den til enhver tid samsvarer med minimumsgjeldende medlemspris.

Gavekort er gyldig i ett år og skal benyttes innen den tid.

Prisendringer
House of Movement forbeholder seg retten til å foreta prisendringer. Disse har ikke innflytelse på et allerede tegnet abonnement, før 1 måned frem i tid.

Angrerett

House of Movement forbeholder seg retten til å endre dato for kurs eller å innstille planlagte kurs, avhengig av antall påmeldte eller andre omstendigheter som ligger utenfor vårt ansvarsområde. I så tilfelle vil man få tilbud om nytt kurs eller refundert kursavgift.

Ved alt kjøp av varer og tjenester på internett, har du 14 dagers angrefrist. Det vil si at du kan melde deg av kurs eller workshop. Dette gjelder ikke dersom kurset allerede har begynt. Ved kjøp av kurs har kunden 14 dagers angrefrist. Dette gjelder avmelding fra kurs innen 14 dager fra påmelding og innen kursstart. Da vil kunden få refundert kursbeløpet minus 200 kroner i administrasjonsgebyr.

Kunden har også 14 dagers angrefrist på gavekort. Dette gjelder 14 dager fra kjøp av gavekort.

Annulering av kjøp av klippekort eller abonnement er ikke mulig.

Personvern gjeldende fra 24. mai 2018

Denne personvern-erklæring er utviklet for å gi deg opplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige data, når du bruker våre tjenester. Den beskriver vår politikk, angående innsamling, bruk og å gi videre visse opplysninger, også dine personlige opplysninger i Pilates Bodywork As/ House of Movement, kalt HOM.

HOM respekterer personvernet til alle som besøker vår hjemmeside, abonnerer på vårt nyhetsbrev og booker gjennom vårt bookingsystem. Vi fokuserer på å ivareta og beskytte alle våre kunders personvern og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personodataoppfordringen (GDPR). Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person eller kunde.

NYHETSBREV

Du kan abonnere på nyhetsbrev fra oss, slik at du mottar e-post fra oss når vi deler treningstips/ videoer, har nyheter, salg, arrangement osv. For at vi skal kunne sende deg disse nyhetsbrevene registrerer du e-postadresse og navn. E-postadresse og navn lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ønskes slettet.

BOOKINGSYSTEM

Er du registrert i vår mindbody bookingsystem, mottar og lagrer vi opplysninger om deg som navn, etternavn, email, adresse, tlf, alder, kjønn, betalingsinformasjon og dine besøk hos oss.

Vi bruker opplysningene til å levere, analysere, administrere, forbedre og tilpasse våre tjenester. Også i forbindelse med vår markedsføring, dine bestillinger og betalinger, og å kommunikere med deg om dette og annet.

SIKKERHET

Vi gjør rimelige administrative, logiske og ledelsesmessige forholdsregler for at å beskytte dine personlige opplysninger mot tap, tyveri, uautorisert adgang, bruk og endringer. På den måte gjør vi det på best mulig vis, å beskytte dine opplysninger.

BARN

Du skal være minimum 18 år for å abonnere på vår tjeneste eller kjøpe produkter. Hvis personer under 18 år benytter våre tjenester, er dette kun tillatt sammen med og med godkjennelse av en foreldre eller verge.

INNSYN

Du har til en hver tid rett til å få innsikt i de personopplysningene som vi behandler om deg og rett til å be om korreksjon eller sletting av de innsamlede opplysningene. Du har til en hver tid rett til å komme med innsigelser mot behandlingen, samt trekke ditt samtykke tilbake.

Kontakt oss dersom du har spørsmål på post@houseofmovement.no

BOOKING AV TRENING

HOM  sin nettbutikk er levert av MindBodyOnline med betalingsterminal fra Optimal Payments. Når du betaler her, går du gjennom en sikker betalingsterminal der du legger inn ditt kredittkortnummer (Visa eller MasterCard) og CVV kode. Kredittkortnummeret ditt vil ikke være tilgjengelig for noen verken før eller etter kjøpet, heller ikke for Pilates Bodywork Administrasjon.

VIobber for å levere god service og oppfølging, samt informere om endringer, nyheter og informasjon om treningen. Ved å benytte deg av våre tjenester, vil vi derfor innhente og lagre personopplysninger om deg, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Pilates bodywork vil behandle dine personlige opplysninger med stor varsomhet. Personlige opplysninger vil bli beskyttet mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, kopiering og bruk, og vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter. Det er kun Pilates Bodywork administrasjon og instruktører som har tilgang til denne informasjonen.

Det er frivillig å gi fra seg opplysninger om seg selv, og du kan når som helst tilbakekalle og få slettet den informasjonen vi har lagret om deg. Dette kan du gjøre via mail eller gjøre selv ved å logge inn på din bruker.

COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER


houseofmovement
.no 
benytter som de fleste andre nettsteder informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små midlertidige filer som blir lagret på datamaskinen din for at nettsiden vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige vevtjenere på nettet, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering. Bruk av informasjonskapsler gjør det enkelt for programmerere å håndtere for eksempel brukerpreferanser og elektronisk handlekurv.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler. Merk at ved å endre på innstillingene for cookies i din nettleser kan det føre til at mange nettsteder ikke fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapsler (Nettvett.no)

Informasjonskapsler som benyttes på vår nettside

WordPress
Informasjonskapsler for visning og funksjonalitet.

Google Analytics
Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonene som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon i sporingskoden som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av internett.

Google kan overføre denne informasjonen til tredjepart hvis dette kreves iht. lovverket eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google.

Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsiden. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er besøkt osv.

Du kan deaktivere informasjonskapsler fra Google Analytics her

Facebook og Instagram
Cookies fra Facebook og Instagram settes dersom du er logget på Facebook eller Instagram og bruker en funksjon eller link via vår nettside som er tilknyttet en av disse tjenestene. Informasjonen kan også brukes til å gi deg relevante tilbud på Facebook og/eller Instagram.

Innebygd innhold fra andre nettsider
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Når du besøker og bruker houseofmovement.no, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.