CanMove

Sterkere på veien videre – trening etter kreft

Bevegelse er medisin! Vi inviterer deg med for å utforske hvordan bevegelse kan gjøre deg sterkere, få skuldrene til å senke seg og gi deg mer energi. Trenings-konseptet Can Move ble til, fordi vi mener at du som har vert gjennom kreft-behandling, fortjener det beste for å styrke både kropp og sinn. Derfor tilbyr vi deg:

  • Topp kvalifiserte trenere.
  • Et tilbud som tar høyde for individuelle forskjeller
  • Høy kvalitet i små grupper.
  • Trening i deilige omgivelser

Med en bevegelse om gangen bygger du opp kroppen din. Skånsomme og effektive øvelser, som utfordrer deg ut fra ditt eget nivå. Målet er å få kroppen til å spille på lag og gi deg de mulighetene for bevegelse som du ønsker deg. Fokus vil alltid være på deg, og du jobber ut fra DITT eget utgangspunkt og forutsetninger. Passer for alle nivå, også for deg som ikke har trenings-erfaring.

Vi gleder oss til å sette i gang med vårt nye prosjekt CAN-MOVE ; trening og kreft høsten 2019.

  • Styrketrening
  • Utetrening
  • Yoga
  • Personlig trening

CanMove – trening etter kreft: PILATES : Oppstart 29/10 kl 15.30    BOOKING HER:

CanMove – trening etter kreft: STYRKE : Oppstart 31/10 kl 10.30    BOOKING HER: 

Vi vil ha trening inn i kreftbehandlingen! Trening bedrer behandlingsresultater, og reduserer bivirkninger og senskader etter kreftbehandling. Likevel er ikke trening en del av pasientforløpene helsetjenesten tilbyr norske kreftpasienter.

Som Aktiv mot kreft-instruktør ønsker vi å bidra til å endre dette. En kreftdiagnose og behandlingen er en stor belastning både fysisk og psykisk. Mange kreftpasienter opplever usikkerhet og angst. Forsking viser at tilpasset fysisk aktivitet reduserer bivirkninger og gir bedre effekt av kreftbehandling.

Mer enn 30 000 mennesker i Norge får kreft hvert år. Medisinske fremskritt og nye behandlingsmetoder gjør at stadig flere blir friske. Mer enn 250 000 mennesker er blitt fiske og lever med sin kreftsykdom

Dersom 1 av 3 kreftpasienter hadde benyttet treningstilbudet Aktiv mot kreft tilrettelegger for (Pusterom og AKTIV instruktører) ville sammfunnsnytten utgjort 170 millioner kroner (Oslo Economics 2018)
Aktiv instruktør anette bonnez